Facebook Instagram

Samenwerking

Het Vogelasiel is lid van verschillende samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat het Vogelasiel bekendheid krijgt en dat er meer geld gegenereerd wordt. Tevens kunnen alle aansluitende opvangcentra kennis en ervaringen uitwisselen met elkaar.

F.O.B. Fauna Opvang Brabant

“De stichting Fauna Opvang Brabant heeft zich als doel gesteld de opvang en verzorging van niet-gedomesticeerde inheemse dieren, zoals vogels, vleermuizen, egels, reeën, over de gehele provincie Noord Brabant te coördineren en te structureren. Alle reeds bestaande opvangcentra zijn vertegenwoordigt in het bestuur.

De Stichting gaat uit van twee hoofdcentra, die qua inrichting de mogelijkheid bezitten om alle soorten inheemse dieren op te vangen. De centra werken samen maar blijven autonoom. De hoofdcentra zijn gevestigd in Zundert (VRC Zundert) en Someren (Vogelopvang Someren). Aan deze hoofdcentra zijn verbonden de centra met een specialistische opvang: Stichting Egelopvang Roosendaal en Stichting Vleermuisopvang Oss.

De samenwerking  tussen de organisaties is heel breed en betreft de opvang, verzorging, educatie en kennisuitwisseling. De samenwerking wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.”

F.O.B. Fauna Opvang Brabant