Facebook Instagram

Het team

Vanaf 1 september 2023 is er een nieuw bestuur aangetreden. Het bestuur bestaat nu uit Nancy Peters (voorzitter), Hilde Rausch (secretaris), Annie Halma (penningmeester) en Jorn van Hoof (terreinbeheerder)

Het bestuur wordt bijgestaan door alle vrijwilligers.