Facebook Instagram

Donaties

Stichting Vogelasiel Someren e.o. wordt onder andere draaiende gehouden door de liefdevolle vrijwilligers en financiële giften.

Dierenliefde is ruim aanwezig maar financiële middelen komen tekort. Door onze stichting financieel te steunen helpt u direct mee aan het verhelpen en voorkomen van onnodig dierenleed. Door uw giften kunnen wij ons werk blijven doen en de dieren weer terugplaatsen in de vrije natuur.

Wij zijn een ANBI stichting. Dit houdt in dat u fiscaal gunstig kunt doneren. Dit kan een eenmalige danwel een periodieke donatie zijn. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst Giften (belastingdienst.nl).

U kunt ons financieel steunen door een bedrag over te maken naar: NL73 RABO 0178009067

Je kunt ook de QR Code scannen met de camera van uw mobiele telefoon. Het bedrag kunt u zelf kiezen.